Στην  Cleanexpress ο ανθρώπινος παράγοντας είναι από τα σημαντικότερα κεφάλαια της επιχείρησης μας, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών μας είναι στα χέρια της ομάδας μας για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο βαθμό που εμείς έχουμε επιλέξει για τους πελάτες μας. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, έτσι και η εκπαίδευση είναι μεγαλύτερη.
Στόχος της εταιρείας είναι η προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, που θα επικεντρώνεται στην εκπλήρωση των στόχων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΙΕΣ 10
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 6
ΟΔΗΓΟΙ 2
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2